Blog

Lov kannetecknas av en mindre markant feeling itu tillgivenhet, medans alskaren…

  • Bojelse att omdana. For nago alskads skull befinner sig en manniska fardig att skiftnin och bli forbattrin.
  • Kraften av fasthallande. befinner si beredd att fangsla foremalet stav vordna at sig sjalv, nastan bokstavlig.
  • livslangd. Lov dyker ej op sam forsvinner plotsligen. Det fods gradvis, sakta blir det betyga samt blir starkare. Att bli foralska befinner sig ett sorts kemi, ett abrupt emotion som flinkt gar bor nar manniskor “far formodligen” fran varandra.
  • Kognition om brista. De alskar ett person, accepterar samtlig hans brista sam dygder, svagheter sam styrkor. Nar man blir kar blir ett indivi idealiserad, brister ignoreras samt marks ingalund.
  • Relationsarbete. saken dar forsta livliga kanslan kraver ingen vedermoda, den befinner si baserad pa instinkt. Lov ar absolut va tva personers kreativa verk medfor formagan att medkansl samt framja, lita kungen sam ta hansyn, foreta eftergifter sam ordna gemensamt oljud och ledighet.
  • Arbeta gallande dig sjalv. Vi inneha redan sagt att do ett par kanslorna forenas fran viljan att omforma. Skillnaden ligger endast i det sakforhallande att alskaren vill uppna utsida forbattringar, skapa en fager illustration, samt alskaren forsoker arbeta villi avta manskliga egenskaper.
  • Allvaret ino avsikterna. Overvaldigade fran passioner bygger dom normalt icke omfattande planer, inte me njuter blott utav nuet. Karleksfulla manniskor diskuterar en gemensam senare, tank pa en nara sam langt senar.
  • Onska att skilja. Lov involverar generositet (skad icke extravagans) och formagan att avskilja sanna data fran tillfalliga god. Att bliva foralskad ar ofta forknippat tillsammans extravagans heta jordanian-flickor, saso efterat icke orsakar nagot annat annu samvetskval.
  • Samarbet. Att vara med o en barkraftig kansla innebar att kanna sig likstalld med nagon kompanjo. Alskare kanner sig behovda och betydelsefulla, de ager e “vi” for tvenne. Alskaren vill eftergranska var handling fran foremalet for vordna.

Intill ett ogonkastet

Att bliv foralskad kanske bums. Men alltemellanat hander det att hanforelse samt skinande deltagand utvecklas mo nagot mer stabilt samt slat.

Endast tiden kommer att bevilja oss att genmale villig fragan om hur hane kan skilja riktig love a nagon latt foralskelse. Jakta dej inte att draga forhastade slutsatser, och emedan kommer nagon verklig samt rak feeling bestamt att aga pa ditt karnpunkt.

Exakt samtliga drommer om att finn saken da sluta personen samt tillbringa sitt oljud tillsamman honom. Samt det ha hander, vi moter var unika och unika, blir foralska i honom samman ett ogonkastet. Va befinner sig var foraning? Hur balanserad ar saken da?

Forsta gangen vi anta, hur sa kommer love

sta hela tiden denna individ fasten senare somlig tid saken da avslojar dolda brista sasom icke varenda synliga forra, samt rutin som vi borjade besvara. Hursa gjorde vi ett blunder och inom underbe precis? Hurda lange kommer det att fortfara? Kommer det har att aga rum oavbrutet?

Skada alltsamman befinner si mycket lattare – vi forstar ick underben karlek och lov befinner sig, sam hurdan dom skiljer sig at. Manga inneha oratt samt antar att foralskelse sa smaningom kommer att utvecklas mot lov, andock de utvecklas i absolut omvan hall, sam sa smaningom skiljer vi oss av nagon delagare.

Foralskelse och love befinner sig absolut skild term. Det befinner sig osannolikt att vi blir foralskade i saken dar vi nagon passage blev betuttade i.

“parametrar” stav emotioner

Karlek-valdigt frejdig sam het antydan. Det kan ick uppsta i e stun sam likas kan icke avvika med detsamma. For att banka baver en person tar det tidrymd att inlara kanna varandra val. Det promenera ocksa sakta ovan.

Karleken tar final kvickt samt framfor passar det definitionen – forstaelse. Vi kanner fortfarand inte nagon manniska odl antaglige, skada vi beundrar hans metod, utseende, uppforande. Meda gar bor hon postum att partnern visat sig a sin varsta part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *