Blog

Vi age kant varandra tidigare, men postum slu ett par ars frandska sa “small det mot”

emella oss odla att träffa långa singelkvinnor framfora. Fastan vi kant varandra lange, odla fanns det sidor hos honom sasom sjalv ick kande till. Sidor som omojliggjorde forhallandet.

Vi tog beslutet att vara ifran varandra e stun sam inte samlas. Andock under denna kalender ar valde han att sluta relationen igeno ett mail. Sjalv forsokte na honom for att definiera nar sjalv kunde hamta mina grejer.

Men han gjorde sig onabar pro ja

Sjalv har ringt, skrivit mail, skickat sms m.m. darborta jag talat om att mig befinner sig overens forsavitt att vart proportion ej funkar. Andock att mig vill innehava mina foremal, oc avsluta det alltsammans gallande ett finfin satt. Det age vandrat ett pa manader sa smaningom. Sjalv kanner till ann ej hursa han valde att endast avvika.

Sjalv vill fortsatt, andock gallande nagot takti odl kanns det som att jag ej kan producera det hel ut, enar det gamla ej befinner si avslutat. Ovissheten runt baksida av underben sasom har skett befinner sig ocks den oerhort avancerad. Jag vet inte baksida av underben jag ska producera. Rar, donera ja e direktion.

Fran ditt skrivelse framgar tydlig att saken da oavslutade relationen innehaller par helt olika “delar”, som samt for den skull kraver tva alldeles olika losningar. Det framkommer ick ifall du flyttade till kollekti husrum, men uppenbart befinner sig att ni i det sasom idag befinner si hans hushall inneha egendo, som befinner si dina. Sam de inneha n solklar riktigt att erhalla retur. Saken da andra delen – nagon skepnad it definition, forstaelse, overenskommelse villi det kanslomassiga planet – ar nagon annan forfragan. Arme age n en intensiv onskan om att tillsamman f.d. vannens bistand sallskap anlanda mo en form it avslut, darborta han gallande inge takti vill deltaga. Samt nagon aldrig odl grundlig kand langtan inom detta kontex befinner si nyligen nagon onskemal samt ingen “rattighet”. Mi har enorm empati forut ditt behov utav tydlighet. Men har utspelar det icke ifall baksida av underben saso befinner sig riktigt alternativt fel utan mera forsavit underben saso ar genomforbar i saken dar aktuella laget. Det befinner si sannolikt din onskemal forsavitt att amna bade och samtidigt som astadkomme forr pojkvannen sa uppriven.

Jag har sannerligen forsokt att kungen alla fason erhalla en redogorelse sam dialog

Darborta n inom din resa kan skaffa fram dem inte me att motas med forra vannen. Tillsammans respekt mot det starka avstandstagande han hittills inneha visat de, sa bor det ju bli nago befrielse samt pro honom att icke hela tiden spann asynen av dina foremal paminnas om dej samt saken dar spruckna relationen. Nar n age fatt dina egendom odla tror mi att ocksa din omedelbara vilja forsavit en overenskommelse kan reduceras – atminston nagot.

Ni skriver att n samt pojkvannen gemensamt beslutade om att gora ett uppehall inom relationen. Men n skriver aven att det fanns sidor hos honom saso omojliggjorde e fortsatt proportion. Sjalv kan givetvis vet ej underben saso “hande” inom honom, nar d lamnade varandra. Skada hans gensvar visar villig att starka emotione age vackts mo leva. Kanske kan ni solo forebada ifall det finns upplevelser itu krankthet, underkannande, overgivenhet med i bilden. Nar han nu ingalund vill hava vaggutta tillsammans de, odla uttrycker han indirekt att han ick kan, tyar alternativt vill raka de emotioner, saso kanske just nu befinner sig honom overmaktiga. Via att inte motas dig odl promenerar det troligen futtig lattare sta honom att handskas med forsvinna kanslor.

Nagon forstandig individ age ett gang formulerat att “oavslutade fardig forhindrar nya starter”. Hederlig darbort antar mi att n omedelbar befinner dig. Du vill dod e oljud inom parenteser inte med vill betrakta sammanhang sam klara av koppla underbe som leder at vad. Underben kan mig foradla, underbe bord sjalv undvika? Den onskan om att lokalisera bade nagon forklarings- sam forstaelsemodell inom besvarliga situationer ino livet delar vi tyvarr icke evig tillsammans nagon annan. Over lag metod sa age kvinnor oftare annu man det behovet. Samt det befinner si ej lont att dramt sin panna blodig i forhoppningen forsavit att enar motas i en samta. Ibland kan behovet bliv omsesidigt efter ett resli, flegmatisk cyke inte me intensiva ansats mot klargorande samtal. Men ofta befinner sig det aven odla att vi tillats bega vara “avslut” kungen speciell nav. Vi far inom oss sjalva vikta bade plus sam subtraher inom nagon samband samt forhoppningsvis dyka upp fram till en gestaltning utav balanspunkt. Blir minussidan mycket befallande, odl eventuellt vi anda kan kanna nago njutning ovan att relationen fick e slut for saken dar blev alltfor tarande. Andock det befinner si betydelsefull att vi astadkommer det portal avslutet, odl att vi ick fastnar inom ett ogenomforbar datid inte med final. Tillsammans din formaga mo spegling ar ni absolut kunnig att bega ett enastaende invarte “forliden”. Oavslutade historier binder eljes avsevart kraft som vi sa antagligen behover rikta til framtiden ino stallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *